epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Międzygminny Związek Celowy
z siedzibą we Włodawie

Biuro (adres korespondencyjny):

ul. Żołnierzy WiN 22
22-200 Włodawa

tel. 82 572 58 56
http://mzcwlodawa.pl
e-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 – 15:30

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 7.30 – 9.00

Wpis do Rejestru Związków Międzygminnych 24 listopada 2004 r. pod poz. 270.

Statut Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie ogłoszony w Dz. Urz. Woj. lubelskiego dnia 8 grudnia 2004r. Nr 210, poz. 2775 (tekst jednolity: Dz.Urz.Wojew.Lubel. z 2021 r. poz. 96)


REGON: 0 600 122 78

NIP: 565 - 144 - 78 - 22

>>>>WAŻNE OGŁOSZENIA <<<<

2022

Zaproszenie do składania ofert na artykuły biurowe na rok 2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe MZC.271.4.4.2022.pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego MZC.271.4.4.2022.pdf


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe MZC.271.4.2.2022

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

____________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów i materiałów biurowych do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Zaproszenie do składania ofert na artykuły biurowe

Unieważnienie_postępowania_Ekspertyza w sprawie metodologii obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

Ekspertyza w sprawie metodologii obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zamówienia o wartości od 813,00 PLN netto (1000,00 PLN brutto) do 30 000 euro.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie w imieniu zamawiającego, jako jednego z partnerów beneficjentów przedsięwzięcia priorytetowego pn. "Dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK"

Zapytanie ofertowe na wykonanie w imieniu zamawiającego, jako jednego z partnerów i beneficjentów przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”.pdf

Zarządzenie 1.16 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2016.pdfOpublikował: Monika Zarczuk
Publikacja dnia: 18.01.2023
Podpisał: Monika Zarczuk
Dokument z dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 149 786