epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.04.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

2015

Uchwała z dn. 20.02.2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2015-2029.


2014

 Uchwała z dn. 28.02.2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2014-2029

Uchwała z dn. 29.04.2014 r. w sprawie opinii przedłożonych sprawozdań z wykonania planu finansowego na 2013 r.

Uchwała z dn. 06.06.2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania planu finansowego w 2013 r.

Uchwała z dn. 29.09.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.

Uchwała z dn. 15.12.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego na 2015 r.

Uchwała z dn. 15.12.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018


2013

Uchwała z dn. 27.02.2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała z dn. 27.02.2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2013 roku

Uchwała z dn. 29.04.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego za 2012 r.

Uchwała z dn. 30.04.2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

Uchwała z dn. 13.06.2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania planu finansowego w 2012 r.

Uchwała z dn. 08.10.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

Uchwała z dn. 16.12.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego na 2014 r.

Uchwała z dn. 17.12.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017Opublikował: Przemysław Budzyński
Publikacja dnia: 22.04.2015
Podpisał: Przemysław Budzyński
Dokument z dnia: 20.04.2015
Dokument oglądany razy: 955