epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano link

Biuletyn Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Międzygminny Związek Celowy
z siedzibą we Włodawie

Biuro (adres korespondencyjny):

ul. Żołnierzy WiN 22
22-200 Włodawa

tel. 82 5725856
http://mzcwlodawa.pl
e-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 – 15:30

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 7.30 – 9.00

Wpis do Rejestru Związków Międzygminnych 24 listopada 2004r. pod poz. 270.

Statut Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie ogłoszony w Dz. Urz. Woj. lubelskiego dnia 8 grudnia 2004r. Nr 210, poz. 2775


REGON: 0 600 122 78

NIP: 565 - 144 - 78 - 22

>>>>WAŻNE OGŁOSZENIA <<<<

Zapytanie ofertowe pn.: Ekspertyza w sprawie metodologii obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie za okres: od luty 2015 r. do nadal".

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zamówienia o wartości od 813,00 PLN netto (1000,00 PLN brutto) do 30 000 euro.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie w imieniu zamawiającego, jako jednego z partnerów beneficjentów przedsięwzięcia priorytetowego pn. "Dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK"

Zapytanie ofertowe na wykonanie w imieniu zamawiającego, jako jednego z partnerów i beneficjentów przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”.pdf

Zarządzenie 1.16 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2016.pdfOpublikował: Anna Topolska
Publikacja dnia: 17.10.2016
Podpisał: Przemysław Budzyński
Dokument z dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 24 871