epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe sprawozdania

Budżet

Sprawozdania 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.06.2017 r. Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 r. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.06.2017 r. Rb-28S 

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 r. Rb-NDS


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, od początku roku do dnia 31.03.2017 r. Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, od początku roku do dnia 31.03.2017 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 r. Rb-NDS 

Budżet 2016

Uchwała Zgromadzenia nr IV.21.16

Sprawozdania 2016 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2016 r. Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2016 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według wytułów dłużnych Rb-UZ

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 r. Rb-ST

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31.12.2016 r. Rb-30S

Budżet 2013

Uchwała Zgromadzenia nr XV/48/13

Budżet 2012

 Uchwała Zgromadzenia VII/25/12Opublikował: Monika Zarczuk
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Przemysław Budzyński
Dokument z dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 892