epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Uchwały Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia 2018

Uchwała XVIII.58.18 Zgromadzenia MZC z 15.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za rok 2017

Uchwała XVIII.59.18 Zgromadzenia MZC z 15.06.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Uchwały Zgromadzenia 2017

Uchwała XII.44.17 Zgromadzenia MZC z 30.01.2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029.pdf

Uchwała XII.45.17 Zgromadzenia MZC z 30.01.2017 r. w sprawie planu finansowego na 2017 rok.pdf

Uchwała XIII.46.17 Zgromadzenia MZC z 14.02.2017 r. w sprawie odwołania członków Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała XIII.47.17 Zgromadzenia MZC z 14.02.2017 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała XIII.48.17 Zgomadzenia MZC z 14.02.2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą w Włodawie.pdf

Uchwała XIII.49.17 Zgromadzenia MZC z 14.02.2017 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała NR XVI.52.17 Zgromadzenia MZC z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik.pdf


Uchwała NR XVI.53.17 Zgromadzenia MZC z dnia 22.08.2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pdf

Uchwała NR XVI.54.17 Zgromadzenia MZC z dnia 22.08.2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029. pdf

Uchwała NR XVI.55.17 Zgromadzenia MZC z dnia 22.08.2017 r. w sprawie planu finansowego na 2017 rok. pdf

Uchwała NR XVII.56.17 Zgromadzenia MZC z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029. pdf

Uchwała NR XVII.57.17 Zgromadzenia MZC z dnia 20.12.2017 r. w sprawie planu finansowego na 2018 rok. pdfOpublikował: Mariusz Szwaj
Publikacja dnia: 25.02.2019
Podpisał: Kamil Barej
Dokument z dnia: 25.02.2019
Dokument oglądany razy: 273