epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu 2022

Uchwała nr 17.22 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsęwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2022 roku.

Uchwała Nr 13.22 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do instalacji komunalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z.o.o. we Włodawie.

Uchwała nr 8.22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie za 2021 rok.

Protokół z głosowania nad uchawałą w sprawie niedopłatnego zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych w związku z przebywaniem i czasowym zamieszkiwaniem uchodźców z Ukrainy na terenie gmin członkowskich związku.

Uchwała nr 2.22 w sprawie zmian planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2022 rok.

Uchwała nr 1.22 w sprawie powierzenia sołtysom gmin członkowskich czynności doręczenia Informacji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały Zarządu 2021

Uchwała nr 27.21 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Uchwała nr 26.21 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do instalacji komunalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie.

Uchwała nr 24.21 w sprawie projektu zmian planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2021 rok.

Uchwała nr 23.21 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2021-2024.

Uchwała nr 22.21 w sprawie projektu planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2022 rok.

Uchwała nr 21.21 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2022-2025 rok.

Uchwała nr 19.21 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie Józefa Stecia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr 18.21 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie Józefa Stecia do dokonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

Uchwała nr 17.21 w sprawie upoważnienia pracownika Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie Skarbnika Dominiki Wereszczyńskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr 16.21 w sprawie upoważnienia pracownika Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie Dominiki Wereszczyńskiej do dokonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

Uchwała nr 14.21 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2021 roku.

Uchwała nr 5.21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie za 2020 rok.

Uchwała nr 4.21 w sprawie zatwierdzenia regulaminów PSZOK prowadzonych przez spółkę ZZO MZC Sp. z o.o.

Uchwała nr 3.21 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł.

Uchwała nr 2.21 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do instalacji komunalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie.

Uchwała nr 1.21 w sprawie powierzenia sołtysom gmin członkowskich czynności doręczenia "Informacji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

Uchwały Zarządu 2020

Uchwała nr 26.20 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.pdf

Uchwała nr 25.20 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.pdf

Uchwała nr 24.20 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.pdf

Uchwała nr 23.20 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok.pdf

Uchwała nr 22.20 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.w sprawie powołania członków rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.pdf

Uchwała nr 21.20 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do instalacji komunalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie.pdf

Uchwała nr 20.20. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2020 roku.pdf

Uchwała nr 19.20 w sprawie zmiany uchwały Nr 17.20 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu wykonania zadania powierzonego spółce ZZO MZC Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia PSZOK.pdf

Uchwała nr 18.20 w sprawie zatwierdzenia regulaminów PSZOK prowadzonych przez spółkę ZZO MZC Sp. z o.o.

Uchwała nr 17.20 w sprawie szczegółowego zakresu wykonania zadania powierzonego spółce ZZO MZC Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia PSZOK.pdf 

Uchwała nr 16.20 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publiczego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin: Hańsk i Stary Brus - sektor IV Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie", do ceny najkorzystniejszej oferty.pdf

Uchwała nr 15.20 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin: Hanna i Sławatycze - sektor II Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie", do ceny nakorzystniejszej oferty. pdf

Uchwała nr 14.20 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin: Podedwórze i Sosnówka - sektor I Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie", do ceny najkorzystniejszej oferty.pdf

Uchwała nr 13.20 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do Instalacji Komunalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie.pdf

Uchwała nr 12.20 w sprawie uniważnienia postępowania na udzielenie zamówienia.pdf 

Uchwała nr 11.20 w sprawie unieważnienia pstępowania na udzuelenie zamówienia.pdf

Uchwała nr 10.20 w sprawie unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia.pdf.

Uchwała nr 9.20 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy mijskiej Włodawa - sektor III Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie", do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uchwała nr 8.20 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odadów do Instalacji Komunalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie.pdf

Uchwała nr 6.20 w sprawie upoważnienia Józefa Stecia do dokonywania czynności w postępowaniach z zakresu zamównień publicznych zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.pdf

Uchwała nr 5.20 w sprawie przyjęcia i pzedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włdawie projeku uchwały w srawie zmian Statutu Międzygminnego Związku Celowgo z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 4.20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie za 2019 rok.pdf

Uchwała nr 3.20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała nr 2.20 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do Instalacji Komunalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie.pdf

Uchwała nr 1.20 w sprawie ustalenia cen usług pzyjmowania odpadów do Instalacji Komunalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie.pdf

Uchwały Zarządu 2019 

Uchwała Nr 1.19 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.

Uchwała Nr 2.19 zmieniająca uchwałę nr 20/30 Zarzadu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacujnego Biura Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. 

Uchwała Nr 3.19 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie do działania w imieniu Zarzadu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. 

Uchwała Nr 4.19 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do Rogionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. 

Uchwała Nr 5.19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siezibą we Włodawie za rok 2018 rok.

Uchwała Nr 6.19 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpaów Komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC SP. z o.o. we Włodawie.

Uchwała Nr 8.19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.

Uchwała Nr 9.19 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do Regionalenej Instalacji Przewarzania Odpadów Komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie 

Uchwała Nr 10.19 w sprawie zmiany uchwaly nr 8.19  z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakładu Zagospodarowania odpadów MZC Sp. z o.o. 

Uchwała Nr 12.19 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewzięć, o których mowa w art 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2019 roku. 

Uchwała Nr 13.19 w sprawie ustalenia cen usług przyjmowania odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie. 

Uchwały Zarządu 2018 

Uchwała Nr 1.18 w sprawie wprowadzenia cennika usług przyjmowania odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnyh obowiązujący od 01.02.2018 r.

Uchwała Nr 2.18 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Uchwała Nr 3.18 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

Uchwała Nr 4.18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 

Uchwała Nr 5.18 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 

Uchwała Nr 6.18 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki, pokrycia straty, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.

Uchwała Nr 7.18 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2018 roku.

Uchwała Nr 8.18. w sprawie przyjęcia projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029 Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Uchwała Nr 9.18 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2018 rok. 

Uchwała Nr 10.18 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedziba we Włodawie. 

Uchwała Nr 11.18 w sprawie wniosku do Przewodniczacego Zgromadzenia o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. 

Uchwała Nr 12.18 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029 

Uchwała Nr 13.18 w sprawie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie planu finansowego na 2018 r.

Uchwała Nr 14.18 w prawie przyjecia projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029.

Uchwała Nr 15.18 w sprawie przyjęcia projektu zmian w planie finansowym na rok 2018.

Uchwała Nr 16.18 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2019-2029

Uchwała Nr 17.18 w sprawie projektu planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. 

Uchwała Nr 18.18. w sprawie zmian w projekcie planu finansowego Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2019 rok. 

Uchwała Nr 19.18 w sprawie wniosku do Przewodniczacego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Miedzygminnego Zwiazku Celowego z siedzibą we Włodawie 

Uchwały Zarządu 2017

Uchwała Nr 1.17 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 2.17 w sprawie przyjęcia zmian w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 3.17 w sprawie przyjęcia zmian w projekcie planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok.pdf

Uchwała Nr 4.17 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1.17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 5.17 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 6.17 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 7.17 w sprawie trybu udzielenia zamówienia na odbiór i transport odpadów.pdf

Uchwała Nr 8.17 w sprawie przyjęcia cennika usług przyjmowania odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 01.02.2017 r.pdf

Uchwała Nr 9.17 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 10.17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.pdf

Uchwała Nr 11.17 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pn. "odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2017-2021) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych połozonych na terenie gminy miejskiej Włodawa - sektor III Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie", do ceny najkorzystniejszej oferty.pdf 

Uchwała Nr 12.17 w sprawie przyęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie za 2016 rok.pdf

Uchwała Nr. 13.17 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. pdf

Uchwała Nr 14.17 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. pdf 

Uchwała Nr 15.17 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. pdf 

Uchwała Nr 16.17 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarownia Odpadów MZC Sp. z o.o. w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki, podziału zysku lub pokrycia strat oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. pdf 

Uchwała Nr 17.17 w sprawie przyjęcia i przdełożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektów uchwał w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pdf 

Uchwała Nr 18.17 w sprawie przyjęcia zmian w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2029 Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf 

Uchwała Nr 19.17 w sprawie projektu zmian planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok. pdf

Uchwała Nr 23.17 w sprawie wnioku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. pdf 

Uchwała Nr 24.17 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2017 roku. pdf

Uchwała Nr 25.17 w sprawie przejęcia projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości. pdf 

Uchwała Nr 26.17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. pdf 

Uchwała Nr 27.17 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgrmadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowoy kredytu bankowego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. pdf

Uchwała Nr 28.17 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2018-2029. pdf

Uchwała Nr 29.17 w sprawie projektu planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2018 rok. pdf

Uchwała Nr 30.17 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w spawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. pdf

Uchwała  Nr. 31.17 w sprawie przyjęcia cennika usług przyjmowania odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w Regionalnej instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 01.01.2018 r. pdf  

Uchwała Nr 32.17 w sprawie wniosku do Przwodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromdzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. pdf 

Uchwały Zarządu 2016

Uchwała Nr 1.16 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała Nr 2.16 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.pdf

Uchwała Nr 3.16 zmieniająca uchwałę nr 5/14 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie Ragulaminu Organizacyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 4.16 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 5.16 w sprawie przyjęcia cennika usług przyjmowania odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 27.01.2016 r.pdf

Uchwała Nr 6.16 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała Nr 7.16 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr 8.16 w sprawie wniosku do Przewodniczacego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 9.16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019 oraz prognozie kwoty długu na lata 2016 - 2029, wraz z dodatkowymi danymi o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnieniami przyjętych wartości.pdf

Uchwała Nr 11.16 w sprzwie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 14.16 w sprzwie upoważnienia Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do wykonania określonych czynności.pdf

Uchwała Nr 15.16 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie pełnomocnictwa do działania w imieniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 17.16 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 19.16 w sprawie zapewnienia okularów korygujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.pdf

Uchwała Nr 20.16 w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała Nr 21.16 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwał Nr 22.16 w sprawie wycofania z porządu Obrad Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/41/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr 25.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

Uchwała Nr 26.16 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.pdf

Uchwała Nr 27.16 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr 28.16 w sprawie upoważnienie Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do prowadzenia inwestycji pn. "Dostosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do wymagań dla RIPOK".pdf

Uchwała Nr 29.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr 30.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Nr 31.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

Uchwała Nr 32.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gspodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf

Uchwała Nr 33.16 w sprawie upoważnienia pracownika Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie do załatwiania spraw w postępowaniu egzekucyjnym, w tym wydawania decyzji administracyjnych.pdf

Uchwała Nr 34.16 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf 

Uchwała Nr 35.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 36.16 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzywczajnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała 37.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 38.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała Nr 39.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Związku darowizny od Gminy Miejskiej Włodawa w postaci działki gruntu.pdf

Uchwała Nr 41.16 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2016 roku. pdf

Uchwała Nr 42.16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 43.16 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.pdf

Uchwała Nr 44.16 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr 45.16 w sprawie wykonania uchwały nr IX.38.16 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w przedmiocie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

Uchwała Nr 45a.16 w sprawie przyjęcia projektu umowy spółki.pdf

Uchwała Nr 46 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 47.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.pdf

Uchwała Nr 48.16 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr 49.16 w sprawie przyjęcia projektu umowy spółki.pdf

Uchwała Nr 50.16 w sprawie powołania pierwsze składu zarządu i rady nadzorczej spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 51.16 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2029 Międzygminnnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr 52.16 w sprawie przyjęcia projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr 53.16 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 54.16 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2017-2029.pdf

Uchwała Nr 55.16 w sprawie projektu planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok.pdf

Uchwała Nr 56.16 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w przedmiocie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.pdf

Uchwała Nr 57.16 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów.pdf

Uchwała Nr 58/16 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy Spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.pdf

Uchwała Nr 59.16 w sprawie zmiany uchwały nr 8.15 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia zakresu zadań i kompetencji przewidzianych do powierzenia pracownikowi Biura Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwały Zarządu 2015

Uchwała Nr 1.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały dotyczącej sposobu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcę, w wyborach Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.pdf

Uchwała Nr 2.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 3.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.pdf

Uchwała Nr 4.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały nr XIV/58/10 w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 5.15 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 7.15 w sprawie zwrotu kosztów wykonywania funkcji członka organu Związku.pdf

Uchwała Nr 8.15 w sprawie ustalenia zakresu zadań i kompetencji przewidzianych do powierzenia pracownikowi biura MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 9.15 w sprawie przyjęcia cennika usłu przyjmowania odpadów wstępnie przetworzonych do ZZO we Włodawie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 24.02.2015 r.pdf

Uchwała Nr 10.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego we Włodawie a Międzygminnym Związkiem Celowym z siedzibą we Wlodawie w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie zadań administraji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Nr 11.15 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok, Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 12.15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 13.15 w sprawie unieważnienia postępowania na dzielenie zamówienia.pdf

Uchwała Nr 14.15 w sprawie zaproszenia do negocjacji ceny i warunków wykonania zamówienia pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzacych z terenu gmin należących do MZC z/s we Włodawie", w trybie z wolnej ręki, w okresie od 1.04.2015 r. do 30.06.2015 r.pdf

Uchwała Nr 15.15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie za 2014 rok.pdf

Uchwała Nr 16.15 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 17.15 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 18.15 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2029.pdf

Uchwała Nr 19.15 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr 20.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Wodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.pdf 

Uchwała Nr 21.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/41/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr 22.15 w sprawie wniosku do przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 23.15 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015 - 2017) pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedziba we Włodawie", do ceny najkorzystniejszej oferty.pdf

Uchwała Nr 24.15 w sprawie wyboru oferenta na wykonanie zadania pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015 - 2017) pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedziba we Włodawie".pdf

Uchwała Nr 25.15 w sprawie unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia.pdf

Uchwała Nr 26.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr 27.15 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego udzielonego w trybie z wolnej ręki pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należacych do MZC z/s we Włodawie w obrebie sektora II (gminy: Hanna i Sławatycze)" do ceny najkorzystniejszej ofert.pdf

Uchwała Nr 28.15 w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zamówienia pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do MZC z/s we Włodawie w obrebie sektora II (gminy: Hanna i Sławatycze)", w trybie z wolnej ręki, o okresie od 1.07.2015 r. do 30.09.2015 r.pdf

Uchwała Nr 29.15 w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MZC z/s we Włodawie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finansowego zakładu budżetowego.pdf

Uchwała Nr 30.15 w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy księgowy.pdf

Uchwała Nr 31.15 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 32.15 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 33.15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finsnowego za I półrocze 2015 r. ZZO we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 34.15 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finsnowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2015 roku.pdf

Uchwała Nr 35.15 w sprawie udzielenia Dyrektorowi ZZO we Włodawie pełnomocnictwa do działania w imieniu MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 36.15 zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 37.15 w sprawie wyboru oferenta na wykonanie zdania pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015-2017) pochodzących z terenu gmin należących do MZC z/s we Włodawie w obrebie sektora II (gminy: Hanna i Sławatycze)".pdf

Uchwała Nr 38.15 w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu MZC z/s we Włodawie Nr 32.15 z dnia 18 sierpnia 2015 r.pdf

Uchwała Nr 40.15 zmieniająca uchwałę nr 20/13 Zarządu MZC z/s we Włodawie z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 42.15 w sprawie projektu planu finansowego MZC z/s we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr 43.15 w sprawie projektu zmian w planie finansowym MZC z/s we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr 45.15 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 46.15 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej MZC z/s we Włodawie na lata 2015-2029.pdf

Uchwała Nr 47.15 w sprawie projektu zmian w planie finansowym MZC z/s we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr 48.16 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym MZC z/s we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwały Zarządu 2014

Uchwała nr 1/14 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała ne 2/14 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok.pdf

Uchwała nr 5/14 zmieniająca uchwałę nr 31/13 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała nr 6/14 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 9/14 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały powierzającej Zarządowi Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uprawnienie do ustalenia wysokości opłat i cen za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała nr 10/14 w sparwie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 16/14 w sprawie wniosku do Przewodniczacego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 18/14 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz inforamcji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2014 rok.pdf

Uchwała nr 19/14 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała nr 20/14 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 22/14 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 23/14 w sprawie zatwierdzenia logo dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 24/14 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała nr 25/14 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok.pdf

Uchwała nr 26/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Hubertowi Ratkiewiczowi Dyrektorowi Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zawarcia umowy oraz realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa wiaty magazynowej na odpady".pdf

Uchwała nr 27/14 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała nr 28/14 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z  siedzibą we Włodawie na rok 2014.pdf

Uchwała nr 29/14 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 30/14 w sprawie udzielenia dotacji zakładowi budżetowemu na zadnie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa wiaty magazynowej na odpady".pdf

Uchwała nr 31/14 w sprawie trybu udzielenia zamówienia na odbiór i transport odpadów.pdf

Uchwała nr 32/14 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartosć nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.pdf

Uchwała nr 33/14 w sprawie projektu wielolentniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z  siedzibą we Włodawie na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała nr 35/14 w sprawie przekazania w trwały zarząd składników majątkowych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała nr 36/14 w sprawie przekaznaia w trwały zarząd składników majątkowych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf


Uchwały Zarządu 2013

Uchwała Nr 1/13 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia w sparwie organizacji systemu gospodarki odpadami.pdf

Uchwała Nr 2/13 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 3/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sparwie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ZZO we Włodawie, z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu MZC z/s we Włodawie .pdf

Uchwała Nr 4/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie woeloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2016 Związku.pdf

Uchwała Nr 5/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie zmian do projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2013 MZC z/s we Włodawie .pdf

Uchwała Nr 6/13 w sprawie zmian w projekcie planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2013 r.pdf

Uchwała Nr 7/13 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej na budowę ZZO.pdf

Uchwała Nr 8/13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 9/13 w sprawie składu stałej Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 10/13 w sprawie ustalenia zakresu zadań i kompetancji przewidzianych do powierzenia pracownikowi biura Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 11/13 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 12/13 zmieniająca uchwałę w sparwie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 13/13 w sprawie przyjęcia sprawoizdania z wykonania planu finansowego oraz informacji o stanie mienia.pdf

Uchwała Nr 14/13 w sprawie unieważnienia przetargu na zintegrowany system obsługi Zakładu Zagospodarwania Odpadów Komunalnych we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu ZZO.pdf

Uchwała Nr 15/13 w sprawie przyjęcia sprawozadania finansowego za 2012 rok Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 16/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Uchwała Nr 17/13 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 19/13 w sprzwie nałożenia obowiązku wykonania zadań dla Zakładu Zagospoadrowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 20/13 zmieniająca uchwałę nr 44 Zarządu MZC z/s we Włodawie z dnia 9 marca 2012 r. w sparwie Regulaminu Organizacyjnego Biura MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 21/13 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związku.pdf

Uchwała Nr 22/13 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości zadania nr 1 dotyczącego zamówienia na zinegrowany system obsługi ZZO we Włodawie wraz z dostawą i montażem wyposażenia.pdf

Uchwała Nr 23/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia dla Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. Zgromadzenia Związku.pdf

Uchwała Nr 24/13 w sprawie wyboru oferty na wykonanie zadania: Zintegrowany system obsługi Zakładu Zagospoadrowania Odpadów Komunalnych we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu ZZO, część nr 1 "Zintegrowany system obsługi ZZO komunalnych we Włodawie wraz z dostawą i montażem wyposażenia".pdf

Uchwała Nr 25/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Międzygminny Zwiazk Celowy z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 26/13 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związku.pdf

Uchwała Nr 27/13 w sprawie unieważnienia przetargu na zakup i dostawę sprzętu komunalnego oraz pojemników na odpady.pdf

Uchwała Nr 28/13 w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiso urzędnicze.pdf

Uchwała Nr 30/13 w sprawie wyboru oferenta na wykonanie zadanaia: "Monitoring wizyjny terenu ZZO".pdf

Uchwała Nr 31/13 zmieniająca uchwałę nr 90/12 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 32/13 w sprawie wybnoru oferenta na wykonanie zadanaia nr 1: "Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej kołowej" w postępowaniu przetargowym pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komunalnego oraz pojemników na odpady".pdf

Uchwała Nr 34/13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 35/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała Nr 36/13 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zagromadzenia Związku.pdf

Uchwała Nr 37/13 w sprawie wyboru oferenta na wykonanie zadania "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.015.700,00 zł. w celu pokrycia wkładu własnego na inwestycję realizaowaną w ramach projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadow komunlanych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów".pdf

Uchwała Nr 38/13 w sprawie projektu zamian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 39/13 w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze .pdf

Uchwała Nr 40/13 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zagromadzenia o zwołanie Zagromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 41/13 w sprawie przyjęcia i przedłozenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Wlodawie na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.08.2013 r.pdf

Uchwała Nr 42/13 w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na "odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 43/13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 44/13 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartosci zamówienia dotyczącego zakupu pojemników na odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie wraz z dostawą.pdf

Uchwała Nr 45/13 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie", do ceny najkorzystniejszej oferty.pdf

Uchwała Nr 46/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej reki zgodnie z Regulaminem w sprawie postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Miedzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 47/13 w sprawie powołania komisji odbioru technicznego robót budowlano - montażowych przy realizacji projektu: "Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarwoania Odpadów.pdf

Uchwała Nr 48/13 w sprawie przekaznaia w trwały zarząd ładowarki teleskopowej kołowej dla Zakładu zZgospoadrowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 51/13 w sprawie przyjęcia sprawozadania finansowego za I półrocze 2013 r. Zakładu Zagospodarwoania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwła_Nr 52/13 w sprawie nałożenia obowiązku wykonania zadań dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 53/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie na okres od dnia 01.09.2013r.pdf

Uchwała Nr 54/13 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 55/13 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2013 rok.pdf

Uchwała Nr_56/13 w sprawie przedłoąenia propozycji, terminu i porządku obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 57/13 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 59/13 w sprawie przekaznaia w trwały zarząd składników majątkowych dla Zakładu Zagospodarwoania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 60/13 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 61/13 w sprawie umorzenia Gminie Sosnowica należności cywilnoprawnej.pdf

Uchwała_Nr 62/13 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na rok 2013.pdf

Uchwała Nr_63/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia do przedsięwzięcia o chrakterze samodzielnego projektu z partnerami. Cel tematyczny 6 - Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów. Priorytet inwestycyjny 6.2. - zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak, aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego.pdf

Uchwała_Nr 64/13 w sprawie wystąpienia o nadanie statusu "Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)" dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 66/13 w sprawie projektu planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na rok 2014.pdf

Uchwała_Nr 67/13 w sprawie przyjęcia i przedłozenia Zgromadzeniu Międzygminnego ZwiązkuCcelowego z siedzibą we Włodawie cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, obowiązujący od 01.12.2013 r.pdf

Uchwała_Nr 68/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na rok 2013.pdf

Uchwała_Nr 70/13 w sprawie upoważnienia pracownika Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie do załatwienia spraw w tym wydawania decyzji administracyjnych.pdf

Uchwała_Nr 71/13 w sprawie upoważnienia pracownika Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie do załatwienia sparw w postępowaniu egzekucyjnym, w tym wydawania decyzji administarcyjnych.pdf

Uchwała_Nr 73/13 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zagromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Wodawie.pdf
Opublikował: Sylwia Madziarska
Publikacja dnia: 14.09.2022
Podpisał: Natalia Gajewska
Dokument z dnia: 21.08.2019
Dokument oglądany razy: 8 546