epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.02.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Budżet

Budżet 2023

Uchwała Nr XVIII.51.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego na 2023 rok.pdf

Budżet 2022

Uchwała Nr XII 36.21 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego na 2022 rok.

Budżet 2021

Uchwała Nr IX.29.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego na 2021 rok.

Budżet 2020

Uchwała Nr VI.16.19 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego na 2020 rok.


Sprawozdania 2022

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022. Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022. Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżcze/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022. Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku. Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022. Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022. Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022. Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku. Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku. Rb-N

Sprawozdania 2021


Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021. Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2021 r. Rb-ST

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2021 roku. Rb-UZ

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku. Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021. Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021. Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021. Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku. Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku. Rb-N

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021. Rb-NDS

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządku terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021. Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - spawrozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku.Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marcia roku 2021. Rb-NDS 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021. Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku. Rb-Z

Sprawozdania 2020

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułó dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorzadu terytorialnego a)sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 Rb-28S 

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednstki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 Rb-NDS

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostądu terytorialnego a)sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialneg a) sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy : od początku roku do dnia 30 września 2020 Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020 Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych  aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnegro a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku Rb-N

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2020 roku. Rb-UZ 

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku. Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020. Rb-28S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020. Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2020r. Rb-ST

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzętowych jednostki samorzoądu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020. Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od pozątku roku do dnia 30 września roku 2020 Rb-NDS

Sprawozdania 2019

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Rb-27S.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnbia 2019 roku Rb-28S.pdf

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku Rb-N.pdf

Sprawozdanie o nadwyżcze/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Rb-NDS.pdf

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2019 roku Rb-ST.pdf

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku Rb-Z.pdf

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2019 roku Rb-UZ.pdf


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019. Rb-27S.pdf

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydaków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019. Rb-28S. pdf

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku. Rb-N. pdf

Sprwozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019. Rb-NDS. pdf

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorzadu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku. pdf

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań weług tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg.stanu na koniec II kwartału 2019 roku. Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorzadu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2019 roku. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019, Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb- NDS

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2019 Rb-27s

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2019 Rb-28s

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stau na koniec I kwartału 2019 roku Rb-N

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2019 Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec I kwartału 2019 roku Rb-Z

Sprawozdanie 2018

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku Rb-Z

Roczne sprawozdanie uzupełnijące o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 2018 rokuRb-UZ

Sprawozdanie o stanie środów na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2018 roku Rb-ST

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od pczątku roku do 31 grudnia roku 2018 Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2018 roku Rb-N 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rb-28s

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rb-27s

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec III kwartału 2018 roku Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec III kwartału 2018 roku Rb-N

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-NDS

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku RB-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku RB-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30.06.2018 r. Rb-28S 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30.06.2018 r. Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30.06.2018 r. Rb-NDS

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.03.2018 r. Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.03.2018 r. Rb--28S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.03.2018 r. Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Rb-Z

Sprawozdania 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2017 r. Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2017 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r. Rb-NDS


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.09.2017 r. Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.09.2017 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.09.2017 r. Rb-NDS


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.06.2017 r. Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 r. Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.06.2017 r. Rb-28S 

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 r. Rb-NDS


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, od początku roku do dnia 31.03.2017 r. Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, od początku roku do dnia 31.03.2017 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 r. Rb-NDS 

Budżet 2016

Uchwała Zgromadzenia nr IV.21.16

Sprawozdania 2016 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2016 r. Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2016 r. Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według wytułów dłużnych Rb-UZ

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 r. Rb-ST

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31.12.2016 r. Rb-30S

Budżet 2013

Uchwała Zgromadzenia nr XV/48/13

Budżet 2012

 Uchwała Zgromadzenia VII/25/12Opublikował: Monika Zarczuk
Publikacja dnia: 15.02.2023
Podpisał: Monika Zarczuk
Dokument z dnia: 12.11.2019
Dokument oglądany razy: 4 453