epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

2024

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2024 rok.pdf

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dn. 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dn. 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie planu finansowego Międzygminnnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dn. 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu planu finansowego na 2024 rok Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

2022

Uchwała z dn.18 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidołowości planowanej kwoty długu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2022-2029.

2019

Uchwała z dn. 25 listoada 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu planu finansowego na 2020 rok Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 

Uchwała z dn. 25 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej  prognozie finansowej przedłożeonej przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie 

2018

Uchwała z dn. 10.04.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie za 2017 r.

Uchwała z dn. 26.01.2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w latach 2018 - 2029.

2017

Uchwała z dnia 01.12.2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2018 - 2021.

 

Uchwała z dn. 01.12.2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na  2018 rok.

Uchwała z dn. 08.09.2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie za I półrocze 2017 r. 

Uchwała z dn. 25.05.2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w przedmiocie udzielenia adsolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego związku w 2016 roku.

Uchwała z dn. 28.04.2017 r. w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie za 2016 r.

Uchwała z dn. 28.02.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w latach 2017 - 2029.pdf


2016

Uchwała z dn. 13.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2017 - 2020.pdf

Uchwała z dn. 13.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok.pdf


2015

Uchwała z dn. 20.02.2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2015-2029.

Uchwała z dn. 30.04.2015 r. w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego za 2014 rok.


2014

 Uchwała z dn. 28.02.2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2014-2029

Uchwała z dn. 29.04.2014 r. w sprawie opinii przedłożonych sprawozdań z wykonania planu finansowego na 2013 r.

Uchwała z dn. 06.06.2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania planu finansowego w 2013 r.

Uchwała z dn. 29.09.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.

Uchwała z dn. 15.12.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego na 2015 r.

Uchwała z dn. 15.12.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018


2013

Uchwała z dn. 27.02.2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała z dn. 27.02.2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2013 roku

Uchwała z dn. 29.04.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego za 2012 r.

Uchwała z dn. 30.04.2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

Uchwała z dn. 13.06.2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania planu finansowego w 2012 r.

Uchwała z dn. 08.10.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

Uchwała z dn. 16.12.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego na 2014 r.

Uchwała z dn. 17.12.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017Opublikował: Monika Zarczuk
Publikacja dnia: 22.01.2024
Podpisał: Monika Zarczuk
Dokument z dnia: 20.09.2017
Dokument oglądany razy: 6 010