epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.08.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Uchwały Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia 2022

Uchwała nr XVI.47.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

Uchwała Nr XVI.46.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.

Uchwała Nr XV.45.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 28 czerwca 2022 w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok.

Uchwała Nr XV.44.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.

Uchwała nr XV.43.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Uchwała nr XV.42.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Uchwała Nr XIV.41.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 21 kwietnia 2022 w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok.

Uchwała Nr XIV.40.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.

Uchwała Nr XIII.39.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XIII.38.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik.