epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia 2023

Uchwała Nr XXIII.63.23 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dn. 14 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego na 2024 rok. pdf

Uchwała Nr XXII.59.23 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

Uchwała Nr XXI.58.23 Zgromadzenia MIędzygminnego Związku Celowego z siedzibą we WŁodawie z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Międztgminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na rok 2023 rok.pdf

Uchwała Nr XX.57.23 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2023 rok.pdf

Uchwała Nr XIX.53.23 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2023 rok.pdf

Uchwały Zgromadzenia 2022

Uchwała nr XVIII.51.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego na 2023 rok.pdf

Uchwała Nr XVIII.50.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2026.pdf

Uchwała nr XVII.49.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowycm na 2022 rok.pdf

Uchwała Nr XVII.48.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2025.pdf

Uchwała nr XVI.47.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

Uchwała Nr XVI.46.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.

Uchwała Nr XV.45.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 28 czerwca 2022 w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok.

Uchwała Nr XV.44.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.

Uchwała nr XV.43.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Uchwała nr XV.42.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Uchwała Nr XIV.41.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 21 kwietnia 2022 w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok.

Uchwała Nr XIV.40.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.

Uchwała Nr XIII.39.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XIII.38.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik.